26 Mayıs 2018 CumartesiNUTUK
   
    ve ANLAYABİLDİKLERİM ! 
     M. Kemal, Cumhuriyetin Kuruluş yıl dönümünden hemen önce ve aynı zamanda Cumhuriyet ile özdeşik Cumhuriyet Halk Fırkası kuruluş yıl dönümüne denk gelen günlerde 15 – 20 Ekim 1927 tarihleri arasında iç ve dış basın ve elçilik temsilcilerinin de hazır bulunduğu Mecliste okunan,
Nutuk;
   Mustafa Kemal’in kaleme aldığı, kimilerine göre Türk Hakanlarının Öğüt anıtı, Tuğ sahibinin gerekçeli kararları, kimilerine göre hesap verme,kimilerine göre uzun ve tek taraflı konuşma, bana göre de, neyi? neden? nasıl? yaptım, anlamında,belgelere dayanan disiplinler arası bilimsel eser niteliğindedir. Daha sonra kitap olarak bastırılmıştır. Nutuk’un ilk basımı eski harflerle yazılmıştır. 1919 – 1927 yılları arasındaki Milli Mücadele, meclisin kurulması, Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyetin ilanı, İnkılapların gerçekleşmesi sürecini anlatır. Bu anlatım da Ulu Önder dünya ve Türkiye ile son derece önemli sosyopolitik tespitlere değindiği gibi kişisel ve toplumsal gelişimin önemli noktalarına da dikkat çekmiş, tespitlerini olaylar içinde vurgulayarak yine bilimsel öğrenme basamaklarını sentez düzeyinde çıkarmıştır. Tespitlerin bu basamakta olması bile başlı başına dünyanın ender görebileceği dahiyane bilimsel bir karaktere tek başına öncülük eder.  Nerede ne zaman toplumsal? Nerede ve ne zaman kişisel? Olunması gerektiği, mutlak çözüm karakterinin getirdiği kararlar dizini  anlatımda yerini almıştır. Örneğin bu güne ait bilimsel yaklaşımları dahi içinde görebilmek mümkündür ki; Duygusal zeka O günlerde tanımlı olmadığı halde, duygusal zeka için muhteşem bir örnektir. Türk Devletleri ve Dünya devletleri tarihinde bu denli açıkça ilan edilen, bilimsel kurallar gözetilerek belgeler ile gerekçelendirilmiş  başkaca bir eser yoktur.
  Dilerdim ki, her disiplinin uzmanı kendi disiplini ile ilgili olarak NUTUK için yorum yapsın, umarım olur. O zaman bütün disiplinlerden aldığımız verileri toplayarak zengin bir ortak payda çıkarabilmek mümkün ve çok güzel olurdu.
 Zaman zaman bu başlık altında bir, iki disiplin açısından bir girizgah yapmayı planlıyorum. Umarım ki, katılanlar ve söyleyecekleri olanlar yazarlar ve açıkça paylaşırlar. İyi ve değer ifadeleri aynen isimleri altında paylaşmaya söz veriyorum.

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!

9 Mayıs 2018 Çarşamba

KEMALİST ÖĞRETMEN MİNE BÜLBÜL 'NUTUK' ve anlayabildiklerim

NUTUK
Başkumandan Gazi Mustafa Kemal 1927
 ve anlayabildiklerim,
Başkumandan Gazi Mustafa Kemal 1927TBMM

  Türkiye'yi böyle sakim yollarda inkîraz ve izmihlâl vadisine sevk edenlerin elinden kurtarmak lazımdır. Bunun için keşfolunmuş bir hakikat vardır ona tebaiyet edeceğiz!  O hakikat şudur; Türkiye'nin reisi tefekkürünü büsbütün yeni bir iman ile teçhiz etmek! Bütün millete ceyyit ve maneviyat vermek ..  
 sayfa 457 (3. paragraf)
 Türkiye'yi, yani vatanımızı, yurdumuzu asırlardır doğup büyüdüğümüz doyduğumuz ve uğrunda hiç düşünmeden öldüğümüz toprakları; Böyle yanlış eksik halkın maddi ve maneviyatından uzak yollara sevk  ederek çözülme ve dağılma tesis etmek isteyenlerin elinden kurtarmak lazımdır! Karşı karşıya kaldığımız istismarı parçalayıp fırlatmak zorundayız! Bunun için keşf olunmuş bir hakikat vardır ki, Tanrı bütün evrenin yaratıcı unsurudur. Ve kainat birbirine bağlı mükemmel bir düzende yürür! 
 Her canlının yaşam alanı ve yaşamını sürdürme hakkı vardır ve cansız olan her varlıkta canlıya dönüşmek için sıradadır. İşte bu doğal düzene tabii olacağız bu bizim gerçek inanç ve kararımız olarak maddi bedenlerimizin manevi kudreti olacaktır. Milletimizde bulunan asırlardır onu var eden bu inanç ve kararlılığı, varlığın HAK'tan geldiği, bilincini sağlamlaştıracağız !
Yetkinleştireceğiz!
KEMAL'e ermek için DESTEKLEYECEĞİZ!

Bu güne ders çıkaranların olması umuduyla !

8 Kasım 2017 Çarşamba

"ATATÜRK’Ü ANLAMAK" - Fuat YEŞİLKAYA

ATATÜRK’Ü
ANLAMAK
M. K. Atatürk’ün başta tarih, dil ve edebiyat konularında olmak üzere 3123 adet kitabı bulunmaktadır. Ancak, M.K. Atatürk’ün toplam kitap sayısı 4433 cilt ve nüsha sayıları ile birlikte 7338’tür. Bu kitaplar ağırlıklı olarak Türkçe ve Fransızcadır. Ulu Önder kitaplarının büyük bir bölümünü okumuş ve ülkenin yeniden yapılandırılması için gerçekleştirilecek çalışmalar ve uygulamalar için faydalanmış ve mükemmel CUMHURİYETİ kurmuş ekonomi politiğini geliştirmiş uygulamaları ile 15 yıllık yaşamı içinde hasta adamdan,sağlıklısına,borç batağından + sı olan bir ekonomik büyümeye ülkeye ulaştırmıştır.
Günümüze baktığımızda ve milli bayramları şöyle bir izleyince onun sevgisinin ne kadar büyük ve ne kadar özlemle anıldığına şahit oluyoruz.. ''Ayyaş diyenler bile önünde el pençe divan duruyorlar.''
Hal bu iken neden diye sormak gereği duyuluyor. Neden onun Cumhuriyetine dönüşü başaramıyoruz.. Ülkemizin genel durumuna baktığımızda hiç bir dünya liderine sahip olmayan bağlılık göze çarparken yaklaşık 3000 kitap okumuş,özümsemiş,ülke insanına ülke durumuna bakarak, inceleyerek Cumhuriyetin ilkelerini ortaya çıkarmış, ve emanet olarak da GENÇLİĞE emanet etmiştir.ancak gençliğe baktığımızda her birinin kafasında değişik bir Atatürk algısı var.
Kimi Turancı,kimi Türkçü, kimi sosyalist, kimi Kemalist,kimi Sosyal demokrat,kimi Irksal milliyetçilik,kimi Liberal politikaları benimsemiş ve o gözden bakıyor.
Demezler mi insana ,bak kardeşim Cumhuriyet ve ilkelerine, eğitim politikalarına,tarım,sanayi,finans kuruluşlarına,alt yapı, madenlerin kullanılmasına, kısaca üretime, kısaca dünyaya bakışına.. 
Derler elbet..
Bir de şunu söylerler; Türk tarihi ve aynı zamanda batı kaynaklı tüm sistemleri incelemiş ve hepsinden bilgi sahibi olmuş,savaşa girerken meçhul olan hayallerini gerçeğe dönüştürmüş bu yüce insan bir yerde HALK CUMHURİYETİNDE karar vermiş ve başarıya ulaştırmıştır.
İşte tam buradan bakmak gerekir Atatürk'e, ideolojisiz,dogmalardan uzak. Bunu becerebilen toplumlar aydınlığa çıkan toplumlardır. Bizimde aydınlığa çıkmamızın yegane bakışı Kemalizm olmalıdır..
Kemalizm CUMHURİYETİN ilkeleri ve uygulamalarının direk olarak halkın yönetime katılması şeklidir ve sınıfa zümreye dayanmaz. Yoksa birilerinin dediği gibi Dinsizlik, Sosyalizm,Turancılık, Irka dayalı milliyetçilik Liberalizm,Sosyal demokrasi HİÇ DEĞİL.
Öyle olsaydı Yurtta barış Cihanda Barış der miydi..Benim karakterim bağımsızlıktır der miydi..Yurtta barış Cihanda barış ve tam bağımsızlık anlayışlı bir ideoloji yukarıda saydıklarımızın hiç birine uymaz da ondan.
Ama düşünsel saplantıların üstüne yerleştirildi mi Atatürk her kılıfa girer,her ideoloji içinde yerini bulur.. Bu hastalıktır..Bu hastalığı yayan Emperyalizm ve iyisi kötüsü ile onun yerli işbirlikçileri PARTİLERDİR.
Düşün.
Fuat YEŞİLKAYA

28 Nisan 2017 Cuma

Kemalist "Uzman" MİNE BÜLBÜL & ŞİİR

Su Gökyüzü, Şu Uçurum Şu Acım, Şu Gururum
Bu Oyun Size Kalsın istemem Eksik Olsun
Uyumak Mı, Ayılmak Mı Ölümlüye Eğilmek Mi
İsterse Herkes Gülsün istemem Eksik Olsun
Şiir
Peki Ne Yapmak Lazımmış
Sağlam Bir Dayı Bulup
Sarılmak Mı Sırnaşık Gibi
Bir Ağaç Gövdesi Saran Sarmaşık gibi
Eteğine Sarılarak Velinimet Sanmak Mı
Mertçe Savranıp Hileyle Tırmanmak Mı
İstemem Eksik Olsun
Herkes Gibi Koşa Koşa
Sonradan Görmelere Övgüler Yazmak
Ya Da Bir bakanın Yüzü Gülecek Diye Bir An
Karşısında Taklalar Mı Atmak Lazım
her Gün Birine Ricaya Mı Gitmeli
Kapı Kapı Dolaşıp Papuç Mu Eskitmeli
Yoksa Nasır Mı Tutsun Sürünmekten Dizlerim
Yahut Eğilmekten Mi Ağrısın Belim
İstemem Eksik Olsun
Tavşana Kaç Tazıya Tut Mu Demeli
Kaz Gelecek Yerlere Tavuk Mu Göndermeli
Yoksa Bir Fino Gibi Hazırolda Durmakmıdır
Ki Acaba En Münasibi istemem Eksik Olsun
marifet Şi’Re Koyup Ay’ı Yıldızları
Aşka Getirmek Midir Evde Kalmış Kızları
Yahut Şan Olsun Diye Meşhur Bir Kitapcıya Giderek
Veresiye Şiir Kitabı Mı Bastırmalı
Acaba Bulup Bir Alay Sersem
Meyhane Köşesinde Dahi Olmak Mı Hüner
Bir Tek Şiirle Masa Masa Dolaşıp
Herkesten Alkış Mı Dilenmeli
İstemem Eksik Www.YeniSarkiSozleri.Org Olsun
Yoksa Ödüm Mü Kopsun Bir Allah’ın Aptalı
Gazeteye Bir Eleştiri Yazacak Diye Her Gün
Yahut Sayıklamak Mı Lazım
Aman Adım Görünsün Diye Şu Meşhur Gazetelerde
Www.YeniSarkiSozleri.Org Şarkı Sözleri
İstemem Eksik Olsun
İçerisinde Bile Çekinmek Korkmak Tükenmek
Şiir Yazacak Yerde Ziyaretlere Gitmek
Karşısında Zorakş Sırıtmak Her Suratsızın
Şöhret Para-Pul Peşinde Koşmak
Eksik Olsun istemem, istemem Eksik Olsun